Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Fysik - Varmetransmission - Varmeledning - Overgangsisolans

Ved vægoverflader er der en overgangsisolans, som skal medregnes i vægens samlede U-værdi. Overgangsisolansen beregnes vha. varmeovergangskoefficienter betegnet α. Varmeovergangskoefficienten består af et strålings- og et konvektionsbidrag: α = αs + αk

Overgangsisolans ved den indvendige overflade

 

 

 

hvor

Ri    er overgangsisolans ved den indvendige overflade

αi,s  er varmeovergangskoefficienten fra stråling på den indvendige side

αi,k  er varmeovergangskoefficienten fra konvektion på den indvendige side

 

[m²·K/W]

[W/(m²·K)]

[W/(m²·K)]

 

Overgangsisolans ved den udvendige overflade

 

 

 

hvor

Ru   er overgangsisolans ved den udvendige overflade

αu,s  er varmeovergangskoefficienten fra stråling på den udvendige side

αu,k  er varmeovergangskoefficienten fra konvektion på den udvendige side

 

[m²·K/W]

[W/(m²·K)]

[W/(m²·K)]

www.GeometryBasic.com