Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Kemi - Generelle definitioner

Stofmængde (n): 1 mol defineres som den stofmængde, der indeholder ligeså mange formelenheder, som der er atomer i 12 g carbon-12. Antallet af formelenheder per mol kaldes for Avogadros konstant NA.

NA = 6,0221 · 1023  mol-1

Relativ atommasse: Den relative atommasse angives i forhold til 1/12 af massen af et carbon-12 atom

 

 

Navn

Symbol

Definition

Enhed

 
 

Massebrøk

(masseprocent)

wB

%

 
 

Volumenbrøk

(Volumenprocent)

%

 
 

Molbrøk

(Molprocent)

xB

%

 
 

Molalitet

 
 

Stofmængdekoncentration

(molaritet, stofmængde)

cB

 

Betegnelser: m for masse, V for volumen og n for stofmængde. A refererer til opløsningsmiddel, og B refererer til opløst stof.

www.GeometryBasic.com