Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Kemi - Materialedata for luftarter

 

 

Navn

 

 

 

 

Formel

 

 

 

 

Mol-

masse

 

 

Masse-fylde

0°C

 100 kPa

Koge-

punkt

100 kPa

Fordamp-nings-

varme

tkp

Specifik

varme-kapacitet

0°C

Varme-

ledningsevne

18°C

Kinematisk viskositet

0°C

Prandtls

 tal

0°C

M r tkp rkp cp l n Pr
g/mol kg/m3 °C kJ/kg kJ/(kg·K) W/(m·K) m2/s -
  Ammoniak NH3 17,03 0,761 -33,4 1370 2,05 22 24,1 0,97
  Argon Ar 39,94 1,761 -186 157 0,52 16 11,93 0,68
  Iso-butan C4H10 58,12 2,633 -10,2 395 - - 2,62 -
  Carbondioxid CO2 44,01 1,947 -78,48 544 0,82 15 7,03 0,74
  Carbonmonoxid CO 28,1 1,234 -192 211 1,04 23 14,51 0,81
  Ethan C2H6 30,07 2,05 -88,63 540 1,73 19 4,19 0,80
  Helium He 4,00 0,176 -269 25 5,2 143 107,4 0,69
  Hydrogen H2 2,02 0,089 -259 466 14,1 171 94,9 0,69
  Klor Cl2 70,91 3,22 -33,7 260 0,50 7,6 3,82 0,77
  Klorhydrogen HCl 36,47 1,618 -83,7 414 0,81 - - -
  Luft, atm. - 28,96 1,276 -193 209 1,01 25 13,3 0,715
  Metan CH4 16,04 0,728 -182,7 549 2,17 30 14,01 0,715
  Nitrogen N2 28,02 1,234 -195,8 201 1,04 24 13,45 0,72
  Nitrogenoxid NO 30,01 1,323 -151,8 460 1,00 23 - -
  Oxygen O2 32,0 1,410 -183 213 0,91 24 13,12 0,73
  Ozon O3 48,0 2,19 -112 251 - - - -
  Propan C3H8 44,09 1,993 -42,3 447 - - 3,8 -
  Svovldioxid SO2 64,06 2,889 -10 401 0,61 9 4,1 0,86
  Svovlhydrogen H2S 34,08 1,519 -62 552 1,09 13 7,6 0,97

 

 

www.GeometryBasic.com