Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Enheder - SI enheder - Definitioner

Det internationale enhedssystem (Systéme International d'Unités).

Meter

En meter er defineret som den strækning lys tilbagelægger i vakuum i løbet af 1/299792458 sekund.

(Indtil 1983 blev meteren defineret som længden af 1650763,73 bølgelængder i det tomme rum af strålingen fra krypton 86-atomet ved overgang mellem niveauerne 2p10 og 5d5)

Kilogram

Et kilogram er defineret som massen af den internationale kilogram-prototype. (Opbevares i Sèvres ved Paris)

Sekund

Et sekund er defineret som varigheden af 9192631770 perioder af strålingen fra cæsium 133-atomet ved overgangen mellem grundtilstandens to hyperfinstruktur-niveauer

Ampere

En ampere er defineret som strømstyrken af en konstant elektriske strøm, der - når den løber i to parallelle, uendeligt lange ledere med forsvindende lille cirkulært tværsnit, som har en indbyrdes afstand på 1 meter og er anbragt i det tomme rum - bevirker, at den ene leder påvirker den anden med kraften 2 · 10-7 newton for hver meter

Kelvin

En kelvin er brøkdelen af 1/273,16 af vands tripelpunkts termodynamiske temperatur

Mol

Et mol er defineret som den stofmængde, der indeholder lige så mange formelenheder, som der er atomer i 12 g carbon-12

Candela

En candela er lysstyrken i normalens retning af et i 1/600 000 kvadratmeter stort overfladestykke af et sort legeme ved den temperatur, hvor platin størkner ved trykket 101 325 newton pr. kvadratmeter.

 

www.GeometryBasic.com