Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Enheder - SI enheder - Elektricitet og magnetisme  (Del 1) (Del 2)

SI udledte enheder udtrykt ved specielle navne

Magnetisk induktion,        Magnetisk fluxtæthed B T kg · s-2 · A-1 Magnetic flux density
Magnetisk flux Φ Wb kg · m² · s-2 · A-1 Magnetic flux
Magnetisk vektorpotential A Wb · m-1 kg · m · s-2 · A-1 Magnetic vector potential
Induktans,  Selvinduktionskoefficient L H kg · m² · s-2 · A-2 Self-inductance
Permeabilitet

μ

H · m-1 kg · m · s-2 · A-2 Permeability

Magnetisk moment

Elektromagnetisk moment

m A · m2 A · m2 Magnetic dipole moment
Magnetisering M A · m-1 A · m-1 Magnetization
Elektrisk konduktans (ledningsevne) G S = Ω-1 A² · s3 · kg-1 · m-2 Conductance

Resistivitet

Specifik modstand

ρ Ω · m kg · m3 · A-2 · s-3 Resistivity

Konduktivitet

Specifik varmeledningsevne

γ Ω-1 · m-1 s3 · A2 · kg-1 · m-3 Conductivity

Reluktans

Magnetisk modstand 

Rm H-1 A2 · s2 · kg-1 · m-2 Magnetic reluctance

Impedans

Reaktans

Zk Ω  kg · m2 · A-2 · s-3

Impedance

Reactance

Admittans Y Ω-1 A² · s3 · kg-1 · m-2 Admittance

 

www.GeometryBasic.com