Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Enheder - SI enheder - Kemi

 

SI udledte enheder udtrykt ved specielle navne

Størrelse

Symbol

Enhed

SI enheden udtrykt ved 

grund- eller afledede enheder

Engelsk

Stofmængde

n

mol

mol

Amount of substance

Molær masse

M

kg · mol-1

kg · mol-1

Molar mass

Molær volumen

V

m3 · mol-1

m3 · mol-1

Molar volume

Molær indre energi

U

J · mol-1 

kg · m² · s-2 · mol-1

Molar internal energy

Molær varmekapacitet

Cm

J · mol-1 · K-1 

kg · m² · s-2 · mol-1·K-1

Molar heat capacity

Molær entropi

S

J · mol-1 · K-1 

kg · m² · s-2 · mol-1·K-1

Molar entropy

Molaritet

M

mol · m-3

mol · m-3

Molar concentration

Molalitet

-

mol · kg-1

mol · kg-1

Molality

Diffusionskoefficient

D

m² · s-1

m² · s-1

Diffusion cofficient

 

www.GeometryBasic.com