Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Enheder - SI enheder - mekanik

SI udledte enheder udtrykt ved specielle navne

Størrelse Symbol Enhed

SI enheden udtrykt ved 

grund- eller afledede enheder

Engelsk

Masse

m kg

Mass

Densitet (massefylde) ρ kg · m-3 kg · m-3  

Density

Bevægelsesmængde p kg · m · s-1 kg · m · s-1

Linear momentum

Impulsmoment,

Bevægelsesmængdemoment

L kg · m² · s-1 kg · m² · s-1

Angular momentum

Inertimoment I kg · m² kg · m²

Moment of inertia

Kraft

Tyngde

F N kg · m · s-2

Force

Kraftmoment τ N · m kg · m2 · s-2

torque

Tryk

Normalspænding

forskydningsspænding

p N · m-2 kg · m-1 · s-2

Pressure, stress

Dynamisk viskositet μ Pa · s kg · m-1 · s-1

Dynamic viscosity

Kinematisk viskositet ν m² · s-1 m² · s-1

Kinematic viscosity

Overfladespænding - N · m-1 kg · s-2

Surface tension

Arbejde W J kg · m2 · s-2

Work

Effekt P watt kg · m²·  s-3

Power

www.GeometryBasic.com