Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Enheder - SI enheder - Rum og tid

 

SI udledte enheder udtrykt ved specielle navne
Størrelse Symbol Enhed Engelsk
Vinkel (plan vinkel) θ rad Plane Angle
Rumvinkel Ω sr Solid Angle
Længde L m Lenght
Areal A Area
Volumen (rumfang) V Volume
Tid t Time
Vinkelhastighed rad · s-1 Angular velocity
Hastighed v m · s-1 Velocity

 

www.GeometryBasic.com