Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Enheder - SI enheder - varmelære

 

SI udledte enheder udtrykt ved specielle navne

Størrelse

Symbol Enhed

SI enheden udtrykt ved grund- eller afledede enheder

Engelsk

Absolut temperatur

T

K

K

Kelvin temperature

Celsiustemperatur

t

°C

1°C = 1 K

Celsius temperature

Temperaturforskel

ΔT

K

K

Temperature difference

Varmemængde

Q

J

kg · m² · s-2

Thermal energy

Varmestrøm

Φ

W

kg · m2 · s-3

Heat flow rate

Varmestrømtæthed

q

W · m-2

kg · s-3

Heat flux

Varmeledningsevne

λ

W · m-1 · K-1

kg · m · s-3 K-1

Thermal conductivity

Varmeoverføringskoefficient

h

W · m-2 · K-1

kg · s-3 · K-1

Heat transfer coefficient

Varmekapacitet

C

J · K-1

kg · m2 · s-2 · K-1

Heat capacity

Specifik varmekapacitet

Varmefylde

c

J · kg-1 · K-1

m2 · s-2 · K-1

Specific heat capacity

Entropi

S

J · K-1

kg · m2 · s-2 · K-1

Entropy

Specifik entropi

s

J · kg-1 · K-1

J · kg-1 · K-1

Specific entropy

Specifik indre energi

u

J · kg-1

J · kg-1

Specific internal energy

Specifik latent varme

l

J · kg-1

J · kg-1

Specific latent heat

www.GeometryBasic.com