Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Fysik - Stråling

Elektromagnetisk strålings udbredelse

Elektromagnetisk stråling udbreder sig i vakuum med lysets fart c.

c = λ · f

hvor λ er strålingens bølgelængde, og f er frekvensen.

 

Stefan-Boltzmanns lov

P er den effekt et absolut sort legeme med overfladearealet A udstråler, når overfladen har kelvintemperaturen T.

σ er Stefan-Boltzmann konstanten.

P = A · σ · T4

 

Fotonens energi

E er energien af en foton med frekvensen f.

hvor λ er strålingens bølgelængde, c er lysets fart, og h er Planck konstanten.  

Bohrs frekvensbetingelse

Et atomart system kan overgå fra en energitilstand til en anden ved at udsende eller absorbere en foton med frekvensen f.

E1 og E2 er energierne i de to tilstande, og h er Planck konstanten.

www.GeometryBasic.com