Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Fysik - Varmetransmission - Stråling

Stråling der rammer overfladen af et legeme, vil enten absorberes (α), reflekteres (ρ) eller transmitteres (τ).

Kirchhoff's lov for varmestråling der rammer et legeme er givet ved α + ρ + τ = 1

Et legeme med ρ = 1 kaldes for spejlende.

Et legeme med α = 1,  der absorberer al den indfaldne stråling, kaldes et absolut sort legeme.

Udstrålingseffekten (Es) fra et absolut sort legeme er givet ved

Es = σ · T4

hvor

Es

er udstrålingseffekten

[W/m²]

σ

er Stefan-Boltzmann's konstant

 5,66697 · 10-8 W/(m2·K4)

T

Temperatur i Kelvin

[K]

Udstrålingen fra et gråt legeme er givet ved E = εT · s · T4 , hvor eT er emissionstallet.

 

 

www.GeometryBasic.com