Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Fysik - Solen - Solens data

Diameter (109 gange Jordens)

1.392.000 km Overfladeareal 6.087.000 mill km²

Rumfang

1.412.000 bill km³ Udstrålende effekt 360 trillioner megawatt

Masse

2·1030 kg Massetab 4,3 mill. ton pr. sek

Overfladetemperatur

5700°C Temperatur i solens indre 15 mill. °C

Rotationshastighed ved ækvator: 25 jorddøgn

Rotationshastighed ved polerne: 34 jorddøgn

Gennemsnitlig afstand til Jorden

149,6 mill. km

Sollyset er ca. 8 minutter om at nå Jorden.

Solarkonstanten (intensitet uden for jordens atmosfære, målt vinkelret på strålingsretningen)  1.350 W/m²

Global solindstråling i Danmark på vandret flade (ca.) 1.000 kWh/m² pr. år

Global solindstråling i Danmark på flade med en hældning på 45° (ca.) 1.200 kWh/m² pr. år

 

www.GeometryBasic.com