Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Fysik - Solen - Sand soltid

Omregningen fra lokaltid (zonetid) til sand soltid foretages på følgende måde:

Ts = Tz + Tj + K - evt. korrektion for sommertid.

hvor

Ts er sand soltid

Tz er zonetid

Tj er tidsekvationen

K er lokalkonstanten

 

Lokal konstanten K bestemmes af:

K = 4·(lm - lst)

hvor

lm er tidsmeridianens længdegrad

lst er stedets længdegrad (København -12.5°)

 

(Lokalkonstanten for København er: K = 4 min/grad·(-15°-(-12.5°)) = -10 min.)

 

 

www.GeometryBasic.com