Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Referencedata - Energi - Brændværdier

Brændværdier

 

Råolie, Nordsø

Halvfabrikata

Raffinaderigas

LPG

LVN

Motorbenzin

Flyvebenzin

JP4

Petroleum

JP1

Gas-/dieselolie

Fuelolie

Orimulsion

Petroleumskoks

Spildolie

Mineralsk terpentin

Bitumen

Smøreolie

Naturgas GJ/1000 Nm³

Bygas

Elværkskul

Stenkul i øvrigt

Koks

Brunkulsbriketter

Halm

Skovflis GJ/rummeter

Brænde, løvtræ GJ/m³

Brænde, nåletræ GJ/m³

Træpiller

Træaffald

Træaffald GJ/rummeter

Biogas GJ/1000 m³

Affald

Fiskeolie

GJ/ton

 

43,00

42,70

52,00

46,00

44,50

43,80

43,80

43,80

43,50

43,50

42,70

40,65

27,64

31,40

41,90

43,50

39,80

41,90

39,99

16,88

24,90

26,50

29,30

18,30

14,50

2,80

10,40

7,60

17,50

14,70

3,20

23,00

10,50

37,20

CO2 indhold

Kg/GJ

-

-

56,90

65,00

65,00

73,00

73,00

72,00

72,00

72,00

74,00

78,00

80,00

92,00

78,00

-

-

-

57,25

95,00

95,00

105,00

97,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

www.GeometryBasic.com